قوانین فروشگاه ساز پروفی شاپ

1- هر فروشگاه ساز به نام شخص خریدار شناسایی می شود و از نظر پروفی شاپ شخص خریدار صاحب فروشگاه ساز است 

2- هر فروشگاه ساز تا یک سال پشتیبانی رایگان دارد .در صورت عدم تمدید پشتیبانی ، پروفی شاپ هیچ گونه مسیئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. 

3- در صورت نیاز مشتری تا یک هفته میتواند هزینه فروشگاه را باز ستاند ( مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان هزینه نصب و دامنه های گرفته شده از آن هزینه کسر خواهد شد)

4- مشتری میبایست قبل از خرید با آگاهی کامل از امکانات و مشخصات پروفی شاپ با محتویات سایت و چک کردن نسخه دمو خرید را انجام دهد پروفی شاپ امکاناتی اضافه تر ارایه نخواهد داد.

5- پس از پایان دوره پشتیبانی در صورتی که مشتری پشتیبانی را تمدید نکند . آپدیت ها را دریافت نخواهد کرد.

6- پس از دوره پشتیبانی ( در صورت عدم تمدید پشتیبانی) اپلیکیشن موبایل از کار خواهد افتاد.

 7- هرگونه تغییر در فروشگاه ممکن است شامل هزینه باشد و از طرف پروفی شاپ به مشتری اعلام خواهد شد.

 8-  در صورت عدم پرداخت فاکتور ها در موعد مقرر پروفی شاپ هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازگرداندن فایل ها یا نصب مجدد نخواهد داشت و یا هر مسئله دیگری نخواهد داشت .

9- اضافه کردن دامنه پارک، فاقد هزینه است. اما تغیر دامنه اصلی یا هرگونه خدمات انتقال محصول از فروشگاه دیگر شامل هزینه است که از طرف پروفی شاپ اعمال میگردد.

با ما در ارتباط باشید

ساعات پاسخگویی از ساعت 8:30 تا 14 و مجددا از ساعت 15 تا 17 و پنجشنبه ها از ساعت 8:30 تا 14 می باشد.

اطلاعات تماس

اصفهان
خیابان کاوه، خیابان جابر انصاری
خیابان عارف، پروفی شاپ
تلفن: 031‑34418160