قوانین فروشگاه ساز پروفی شاپ

1- هر فروشگاه ساز به نام شخص خریدار شناسایی می شود و از نظر پروفی شاپ شخص خریدار صاحب فروشگاه ساز است 

2- هر فروشگاه ساز تا یک سال پشتیبانی رایگان دارد .در صورت عدم تمدید پشتیبانی ، پروفی شاپ هیچ گونه مسیئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. 

3- در صورت نیاز مشتری تا یک هفته میتواند هزینه فروشگاه را باز ستاند ( مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان هزینه نصب و دامنه های گرفته شده از آن هزینه کسر خواهد شد)

4- مشتری میبایست قبل از خرید با آگاهی کامل از امکانات و مشخصات پروفی شاپ با محتویات سایت و چک کردن نسخه دمو خرید را انجام دهد پروفی شاپ امکاناتی اضافه تر ارایه نخواهد داد.

5- پس از پایان دوره پشتیبانی در صورتی که مشتری پشتیبانی را تمدید نکند . آپدیت ها را دریافت نخواهد کرد.

6- پس از دوره پشتیبانی ( در صورت عدم تمدید پشتیبانی) اپلیکیشن موبایل از کار خواهد افتاد.

7- هرگونه تغییر در فروشگاه ممکن است شامل هزینه باشد و از طرف پروفی شاپ به مشتری اعلام خواهد شد.

8- هزینه تغییر دامنه ی اصلی فروشگاه در مدت پشتیبانی 50 هزار تومان و اگر خارج مدت پشتیبانی باشد ابتدا باید پشتیبانی را تمدید کرده و سپس هزینه ی 50 هزار تومان را پرداخت نمایند.

9-  در صورت عدم پرداخت فاکتور ها در موعد مقرر پروفی شاپ هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازگرداندن فایل ها یا نصب مجدد نخواهد داشت و یا هر مسئله دیگری نخواهد داشت .

10- اضافه کردن دامنه پارک، فاقد هزینه است. اما تغیر دامنه اصلی یا هرگونه خدمات انتقال محصول از فروشگاه دیگر شامل هزینه است که از طرف پروفی شاپ اعمال میگردد.

11- پشتیبانی فقط شامل موارد زیر می شود:

  • نصب آپدیت های سیستم
  • رفع خطاهای نرم افزاری سیستم
  • راهنمایی و رفع مشکلات شما در استفاده از پنل مدیریت و سایت

12-  روش ارتباطي مستند شرکت با خريدار، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت هاي پرتال پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

13- روش ارتباطي مستند خريدار با شرکت، ثبت تيکت در پرتال پشتيباني با دريافت شماره پيگيري تيکت خواهد بود.

14- شرکت مسئوليتي نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

15- شرکت حق تغييرات آتي در قوانین را بر خود محفوظ مي داند و نسخه قوانین بروز شده را از طريق لينک به صفحه قوانین در وب سايت شرکت در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا شرکت مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر درخصوص تغييرات احتمالي نداشته وخريدار مي بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت شرکت کنترل نمايد.